Om oss

Projektägare är Johanna Blom, Fysioterapeut Neurologisk verksamhet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Förutom lång klinisk erfarenhet av patienter med cervikal dystoni har Johanna också haft många workshops och föreläsningar i Sverige och norra Europa i ämnet och skrivit en bok, Muskler i obalans - cervikal dystoni och spasticitet. Syftet med denna plattform är att genom digitala fördelar bidra med en stor övningsbank utprovade för patienter med cervikal dystoni samt ge förenklade möjligheter att forma och förmedla hemträningsprogram.

Plattformen är utvecklad och förvaltas i samarbete med Dystonia Europe, europeisk patientförening för dystoni.

Jean-Pierre Bleton, PhD, fysioterapeut, klinisk forskare, Adolphe de Rothschild Foundation Hospital, Paris, Frankrike, som har lagt grunden för mycket av fysioterapin för dystonipatienter, har bidragit med en del synpunkter och kommer involveras mer inför lanseringen i övriga Europa.

Kostnaden för utvecklingen av plattformen är betald genom fonderade medel från Boston Scientific Foundation Europe, och är därför gratis för användaren och kommer inte belasta sjukvården. 

Lansering i Europa och på flera språk beräknas ske hösten 2022.