Guidning till mittläge

Author avatar
Övning skapad av
Johanna Blom

Utgångsläge

Liggande på rygg.

Genomförande

Pendla omväxlande höger respektive vänster arm uppåt/bakåt och nedåt/framåt.

Upprepa

Fritt antal ggr