Guidning till högerrotation

Author avatar
Övning skapad av
Johanna Blom

Utgångsläge

Liggande på vänster sida med knän/höfter böjda och med höger arm utsträckt framåt.

Genomförande

För höger arm i en båge uppåt/ bakåt och följ handen med blicken/ansiktet. Låt överkroppen följa med i rörelsen.

Upprepa

Fritt antal ggr