Registrera dig för tillgång

Vi behöver registrera personnummer för att undvika missbruk av plattformen. I tveksamma fall måste vi kontrollera med Socialstyrelsen att det finns en legitimation. Dina personuppgifter kommer att lagras bara synlig för de med rollen "Manager" och för dig själv vid redigering av profilen. Observera att registrering endast bejakas för fysioterapeuter i Sverige ännu. Lansering i Europa planeras till hösten 2022. 

Ditt fullständiga namn
E-post
Stad
Land
Yrkestitel
Personnummer