11 Feb
11 February 2024 by Johanna Blom

Utveckling av plattformen

Vi har fått nya medel av Boston Scientific Foundation Europe att utveckla plattformen. Ett antal nya funktioner kommer läggas till, och närmaste året blir plattformen tillgänglig på fem nya språk.