Bakgrund till fysioterapin och övningarna

Fysioterapi är en betydelsefull del av behandlingen vid sidan av BoNT-injektioner, mediciner och eventuell DBS-behandling. Eftersom cervikal dystoni, med några få undantag, är kronisk, så är behandlingen nästan aldrig botande, utan lindrande. Hjärnan har dock en förmåga till omformning, och träningen syftar till att påverka omformningsprocessen i rätt riktning, med effekt på huvudkontroll och minskning av överdriven spänning. Därtill kan övningarna bidra till förlängning av de spända korta musklerna, avspänning, minskad smärta, dämpad huvudskakning, korrigerad hållning samt förbättrad hanteringsförmåga. 

För att påverka hjärnans omformning måste övningarna upprepas ofta. Därför ingår alltid ett hemträningsprogram i den fysioterapeutiska behandlingen. Med hjälp av denna plattform kan du få ett personligt anpassat hemträningsprogram, som är lättillgängligt, och som också är möjligt att uppdatera vid behov. Det ersätter dock inte fysioterapeuten, utan tvärtom förutsätter att en fysioterapeut gjort en grundlig analys och valt ut rätt övningar till dig.

Hemträningsprogrammet blir också en möjlighet för dig själv att aktivt påverka din situation, att återfå kontrollen och att hitta tillbaka till rörelseglädjen. Detta är mentalt viktigt, och kan ge hopp, mod och inre styrka. 

Alla människor mår fysiskt och psykiskt bra av fysisk aktivitet på sin nivå. För personer med dystoni är det ibland svårt att hitta lämpliga former av fysisk aktivitet som fungerar oavsett dystonin, och då kan fysioterapeuten vägleda och ge råd. Detsamma gäller viloställningar i vardagen och försök att hitta ro i nacken innan nattsömnen träder in.

Att undvika

Det finns metoder/åtgärder, som riskerar att förvärra dystonin, varför de avråds. De är följande:

  • Styrketräning av överkroppen i maskiner eller med hantlar
  • Massage nacke-skuldror
  • Manipulationer nacke
  • Halskrage