Integritetspolicy

Dystonia Europe ("företaget") har åtagit sig att upprätthålla ett starkt integritetsskydd för sina användare.  Vår sekretesspolicy ("sekretesspolicy") är utformad för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar den information som du lämnar till oss och för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder vår tjänst.  

I detta avtal avser "webbplatsen" företagets webbplats, som kan nås på https://physioexercise.org.

"Tjänsten" avser företagets tjänster som nås via webbplatsen, där användare kan skapa träningsprogram, för registrerade fysioterapeuter, eller visa ett träningsprogram med hjälp av en personlig kod.

Termerna "vi", "oss" och "vår" avser företaget.

"Du" hänvisar till dig som användare av vår webbplats eller vår tjänst.

Genom att gå in på vår webbplats eller vår tjänst godkänner du vår sekretesspolicy och samtycker till att vi samlar in, lagrar, använder och avslöjar din personliga information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

I.               INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Vi samlar in "icke-personlig information" och "personlig information". Icke-personlig information omfattar information som inte kan användas för att identifiera dig personligen, t.ex. anonyma användningsdata, allmän demografisk information som vi kan samla in, hänvisnings-/avslutningssidor och webbadresser, plattformstyper, preferenser som du skickar in och preferenser som genereras baserat på de data du skickar in och antalet klick. Personlig information omfattar din e-postadress, stad och land, men endast för registrerade sjukgymnaster, som du lämnar till oss genom registreringsprocessen på webbplatsen.

1.   Information som samlas in via teknik

För att aktivera tjänsten behöver du inte lämna några andra personuppgifter än din e-postadress. För att använda Tjänsten därefter behöver du inte lämna ytterligare personuppgifter. I syfte att förbättra tjänstens kvalitet spårar vi dock information som tillhandahålls oss av din webbläsare eller av vår programvara när du tittar på eller använder tjänsten, t.ex. den webbplats du kom från (känd som "hänvisande URL"), den typ av webbläsare du använder, den enhet från vilken du anslöt dig till tjänsten, tid och datum för åtkomst och annan information som inte identifierar dig personligen. Vi spårar denna information med hjälp av cookies, eller små textfiler som innehåller en anonym unik identifierare. Cookies skickas till en användares webbläsare från våra servrar och lagras på användarens hårddisk. Genom att skicka en cookie till en användares webbläsare kan vi samla in icke-personlig information om den användaren och föra ett register över användarens preferenser när han eller hon använder våra tjänster, både på individuell och aggregerad basis. Företaget kan till exempel använda cookies för att samla in följande information:

- ingen

Företaget kan använda både permanenta och sessionscookies; permanenta cookies finns kvar på din dator efter att du stängt din session och tills du raderar dem, medan sessionscookies upphör när du stänger din webbläsare.  Vi lagrar en sessionscookie och en permanent cookie för att hålla reda på vilken övning en användare senast har tittat på.

2.   Information som du ger oss när du registrerar dig för ett konto.

Utöver den information som tillhandahålls automatiskt av din webbläsare när du besöker webbplatsen måste du skapa en personlig profil för att bli prenumerant på tjänsten. Du kan skapa en profil genom att registrera dig i tjänsten och ange din e-postadress samt skapa ett användarnamn och ett lösenord. Genom att registrera dig godkänner du att vi samlar in, lagrar och använder din e-postadress i enlighet med denna sekretesspolicy.

3. Barns integritet

Webbplatsen och tjänsten är inte riktad till personer under 13 år. Webbplatsen samlar inte medvetet in eller begär information från någon under 13 år, och tillåter inte heller någon under 13 år att registrera sig för Tjänsten. Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information från någon under 13 år utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare kommer vi att radera denna information så snart som möjligt. Om du tror att vi har samlat in sådan information, vänligen kontakta oss på johanna.blom@physioexercise.org.

II.             HUR VI ANVÄNDER OCH DELAR INFORMATION

Personlig information:

Om inte annat anges i denna sekretesspolicy säljer, byter, hyr ut eller delar vi inte på annat sätt dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke. Vi delar personuppgifter med leverantörer som utför tjänster åt företaget, t.ex. servrar för vår e-postkommunikation som får tillgång till användarens e-postadress för att kunna skicka e-post från oss. Dessa leverantörer använder dina personuppgifter endast på vår begäran och i enlighet med vår sekretesspolicy.

I allmänhet används de personuppgifter som du lämnar till oss för att hjälpa oss att kommunicera med dig. Vi använder till exempel personlig information för att kontakta användare som svar på frågor, be om feedback från användare, tillhandahålla teknisk support och informera användare om kampanjerbjudanden.

Vi kan komma att dela personlig information med externa parter om vi i god tro tror att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av informationen är rimligen nödvändigt för att uppfylla en tillämplig rättslig process eller en verkställbar begäran från en myndighet, för att upprätthålla tillämpliga användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser, för att ta itu med bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem eller för att skydda mot skada på våra användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet, enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Icke-personlig information

I allmänhet använder vi icke-personlig information för att hjälpa oss att förbättra tjänsten och anpassa användarupplevelsen. Vi sammanställer också icke-personlig information för att spåra trender och analysera användningsmönster på webbplatsen. Denna sekretesspolicy begränsar inte på något sätt vår användning eller vårt utlämnande av icke-personlig information och vi förbehåller oss rätten att använda och lämna ut sådan icke-personlig information till våra partners, annonsörer och andra tredje parter efter eget gottfinnande.

Om vi genomgår en affärstransaktion, t.ex. en fusion, ett förvärv av ett annat företag eller en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, kan din personliga information vara en av de tillgångar som överförs. Du bekräftar och samtycker till att sådana överföringar kan ske och är tillåtna enligt denna sekretesspolicy, och att en eventuell förvärvare av våra tillgångar kan fortsätta att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Om våra informationsrutiner ändras när som helst i framtiden kommer vi att publicera policyändringarna på webbplatsen så att du kan välja bort de nya informationsrutinerna. Vi föreslår att du regelbundet kontrollerar webbplatsen om du är orolig för hur din information används.

III.           HUR VI SKYDDAR INFORMATION

Vi tillämpar säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst. Ditt konto skyddas av ditt kontolösenord och vi uppmanar dig att vidta åtgärder för att hålla din personliga information säker genom att inte avslöja ditt lösenord och genom att logga ut från ditt konto efter varje användning. Vi skyddar din information ytterligare från potentiella säkerhetsöverträdelser genom att genomföra vissa tekniska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering, brandväggar och teknik för säker socket layer. Dessa åtgärder garanterar dock inte att din information inte kommer att nås, avslöjas, ändras eller förstöras om sådana brandväggar och säker serverprogramvara bryts. Genom att använda vår tjänst bekräftar du att du förstår och samtycker till att ta på dig dessa risker.

IV.           DINA RÄTTIGHETER NÄR DET GÄLLER ANVÄNDNINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att när som helst förhindra att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte.  När vi skickar ett reklammeddelande till en användare kan användaren välja bort ytterligare reklammeddelanden genom att följa instruktionerna för avregistrering som finns i varje reklamee-post. Du kan också ange att du inte vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss i sidfoten av e-postmeddelandet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till johanna.blom@physioexercise.org. Observera att vi kan fortsätta att skicka dig administrativa e-postmeddelanden, till exempel regelbundna uppdateringar av vår integritetspolicy.

V.             LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Som en del av eller engagemang för integritet kopplar eller länkar vi inte till någon annan webbplats eller onlinetjänst.

VI.           ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy och våra användarvillkor.  Vi kommer att meddela dig om betydande ändringar av vår sekretesspolicy genom att skicka ett meddelande till den primära e-postadress som anges i ditt konto eller genom att placera ett väl synligt meddelande på vår webbplats. Betydande ändringar träder i kraft 30 dagar efter ett sådant meddelande. Icke väsentliga ändringar eller förtydliganden träder i kraft omedelbart. Du bör regelbundet kontrollera webbplatsen och den här sekretesssidan för uppdateringar.

VII.         KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller om hur denna webbplats används kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till johanna.blom@physioexercise.org.

Senast uppdaterad: Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 8 november 2021.