Om oss

Denna plattform riktar sig till fysioterapeuter med syfte att genom digitala fördelar bidra med en stor övningsbank för patienter med cervikal dystoni samt ge förenklade möjligheter att forma och förmedla hemträningsprogram.

Projektägare är Johanna Blom, Fysioterapeut Neurologisk verksamhet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö i Sverige. Förutom lång klinisk erfarenhet av patienter med cervikal dystoni har Johanna också haft många workshops och föreläsningar i Sverige och norra Europa i ämnet och skrivit en bok, Muskler i obalans - cervikal dystoni och spasticitet. 

Plattformen är utvecklad och förvaltas i samarbete med Dystonia Europe, den europeiska patientföreningen för dystoni, och dess IT-expert Eelco Uytterhoeven. 

Jean-Pierre Bleton, PhD, fysioterapeut, klinisk forskare, Adolphe de Rothschild Foundation Hospital, Paris, Frankrike, har lagt grunden för mycket av fysioterapin för dystonipatienter. Han har tidigt bidragit med en del synpunkter till denna plattform, och har nu tillsammans med de andra experterna i den internationella gruppen möjliggjort lanseringen av plattformen i Europa. Övriga medlemmar i den internationella gruppen är Ana Useros-Olmo (Spanien), Heike Unger (Tyskland), Joost van der Dool (Nederländerna), Martina Steinboeck (Tyskland), Martine Pereira (Storbritannien) och Monika Benson (VD Dystonia Europe).

Kostnaden för utvecklingen av plattformen är betald genom fonderade medel från Boston Scientific Foundation Europe, och är därför gratis för användaren och kommer inte belasta sjukvården.