11 Feb
Nyheter 11 February 2024 by Johanna Blom

Fysioterapeuterna på plattformen representerar för närvarande 24 olika länder, varav 7 länder är utomeuropeiska. Flest är de svenska fysioterapeuterna, och därefter de norska och nederländska.