1 Jun
Nyheter 1 June 2023 by Johanna Blom

Fysioterapeuterna på plattformen representerar för närvarande 20 olika länder, varav 5 länder är utomeuropeiska. Flest är de svenska fysioterapeuterna, och därefter de spanska och nederländska.