31 Jul
Nyheter 31 July 2022 by Johanna Blom

Det finns en stor efterfrågan på klinisk tillämpbar kunskap kring diagnosgrupperna dystoni och spasticitet, och syftet med boken är att ge ett underlag till förbättrad bedömning och behandling. Innehållet utgår från klinisk erfarenhet baserad på vetenskaplig grund. I boken finns även många konkreta och illustrerade exempel på fysioterapeutiska övningar. Den går att köpa direkt av Johanna Blom.