22 Nov
Nyheter 22 November 2023 by Johanna Blom

En ny tvåstegsutbildning om cervikal dystoni för fysioterapeuter har påbörjats. Steg I ägde rum i Umeå i slutet av oktober 2022, och steg II blir den 28-29 mars 2023. Arrangör är Svensk Dystoniutbildning. Fysioterapeut Johanna Blom, Neurologen Skånes universitetssjukhus Malmö, och projektägare till denna plattform, är kursledare. 15 fysioterapeuter från hela Sverige deltar, och vi har fått en mycket positiv start.