Dystoniutbildning för fysioterapeuter/sjukgymnaster

Svensk Dystoniförening inbjuder till en ny dystoniutbildning riktad till fysioterapeuter/sjukgymnaster i Sverige. Huvudfokus är cervikal dystoni. Den kommer att ske i två steg med Umeå som kursplats. Första tillfället är 26 oktober 2022. Andra tillfället är 28-29 mars 2023. Fysioterapeut Johanna Blom, Neurologen Skånes universitetssjukhus Malmö, och projektägare till denna plattform, är kursledare. För de fysioterapeuter/sjukgymnaster som är intresserade och inte redan fått inbjudan med mer utförlig information, går det bra att efterfråga den genom "Kontakta oss" på denna plattform.

Skapad på 20-10-2021, Skrivet av Johanna Blom