20 Dec
Nyheter 20 December 2022 by Johanna Blom

Denna plattform har funnits i Sverige i drygt ett år, men lanserades den 28 november också i Europa. En grupp bestående av fysioterapeuter från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna och Sverige har tillsammans med Dystonia Europe arbetat med utvecklingen och översättningen av plattformen. Designen är helt ny och mer lättillgänglig. Förutom 3D-modeller finns nu också till hälften av övningarna animationer, som gör dem mer tydliga. Ett antal funktioner har tillkommit som underlättar i användningen av plattformen och utformandet av träningsprogram.